Friday, October 12, 2012

Contoh surat keputusan YayasanSURAT KEPUTUSAN
Nomor : 004/KEP/I/VII/2012

Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Yayasan

2. Qa’idah Pendidikan Formal di Pondok

3. Petunjuk Pelaksanaan (TUNLAK) Pendidikan Formal di Pondok

4. Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah

Memperhatikan:
1. Amanah Pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Huda

2. Saran-saran Pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Huda
Menimbang :
Bahwa untuk kelancaran pendidikan dan kelancaran kegiatan belajar dan mengajar, maka perlu segera diadakan penertiban dengan pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah.
Maka dengan ini Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Huda Kota Malang :
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :

PERTAMA :
Nama : Drs. MULYANTO,S.Pd,M.MPd
Tempat/tgl lahir : Malang, 20 Juli 1965
Ditugaskan pada : Madrasah Terpadu
( MI - MTs – MA Al Hamid )
Jabatan : Kepala Madrasah
Terhitung mulai : Juli 2012
Hingga : Juli 2016


KEDUA :
Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KETIGA:
Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya
Ditetapkan : Di Kota Malang
Pada Tanggal : 10 Juli 2012
Pimpinan PondokKyai Abdul Hamid

Pengasuh PondokNyai Su’la Fardila,S.HITembusan :
  1. Yth, Pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Huda
  2. Yth, Yang bersangkutan
  3. Yth, Kepala Kantor Kemenag Kota Malang

No comments:

Post a Comment